Vrouw in het ambt teruggedraaid

Vrouw in het ambt teruggedraaid

Vrouw in het ambt teruggedraaid

Advertenties

In 1968 werden de ambten in de GKN opengesteld voor vrouwen. Op de foto is één van de eerste bevestigingen van een vrouw tot predikant te zien (1970). Andersom kan het ook. In 2000 besloten de Zuidelijke Baptisten, het grootste protestantse kerkgenootschap in de Verenigde Staten (16 miljoen leden, 45.000 gemeenten), dat er geen vrouwelijke predikanten en ouderlingen meer mogen worden bevestigd.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg een theologie die kritisch stond ten aanzien van de Schrift steeds meer ingang in het kerkgenootschap. De neergang in theologie bleek ook in de houding jegens ethische kwesties en in de levensstijl. Meerdere gemeenten gingen over tot de bevestiging van vrouwelijke ambtsdragers.

Er kwam daardoor een scheiding tussen conservatieven en gematigden. Op het grondvlak bleef het grootste deel van het kerkvolk overtuigd van het absolute gezag van de Schrift. De meeste predikanten die verontrust waren over de genoemde ontwikkelingen, hadden de neiging zich terug te trekken in hun eigen gemeente, zodat de genoemde ontwikkeling verder door kon gaan.

In de jaren zeventig begon de kerkelijke strijd in volle omvang. Een van de katalysatoren in de ontwikkelingen die leidden tot een koerswending in de Southern Baptist Convention was de publicatie in 1976 van het boek ‘The Battle for the Bible’ van Harold Lindsell. Dit boek heeft er aan meegewerkt dat in de kerk een koerswending plaatsvond, waarbij men terugkeerde naar het gezag van de Schrift en de theologie van de confessie die men beleed.

Wat wij van de Southern Baptists kunnen leren, is dat een theologische ontwikkeling in liberale zin niet onomkeerbaar is. Lees meer op http://goo.gl/Qvpw4W

Foto: http://www.anp-archief.nl/