De NCRV

De NCRV

De NCRV

Advertenties

In 1924 werd de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV) opgericht. Tot de oprichters behoorden onder andere Joh. de Heer en K. Schilder. Onder gebruikmaking van de bijbeltekst: ‘Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen’, werden in de gereformeerde gezinnen collectebusjes neergezet voor de NCRV, naast die voor de uitbreiding van de medische faculteit van de VU.

Sommigen vonden radio sowieso verkeerd. Echter, “van ongezond conservatisme wil onze Bijbel niets weten. Goede christenen zijn niet conservatief. Wij zijn menschen van dezen tijd.” Wel brengt de radio heel veel verkeerds in huis: “Er liggen weer grote gevaren, geestelijke en zedelijke. Er moet weer gestreden worden. Er ligt weer een moeilijke, doch veelszins schone taak.” Niet voor niets stond er op het logo van de NCRV de bijbeltekst ‘Strijd den goeden strijd’.

In de jaren zestig ging het roer om bij de NCRV.