J. Lever – Waar blijven we?

J. Lever - Waar blijven we?

J. Lever – Waar blijven we?

Advertenties

Bioloog Jan Lever (1922-2010) gaat de geschiedenis in als degene die de gereformeerden achter de evolutietheorie wist te scharen. Na een serie lezingen over evolutie voor de NCRV-radio in 1969 (later gebundeld onder de titel ‘Waar blijven we?’) krijgt de hoogleraar het zwaar voor zijn kiezen. Hij reist stad en land af om lezingen te geven. Dankzij zijn grote innerlijke overtuiging en doorzettingsvermogen hebben de meeste gereformeerden de combinatie ‘lab en kansel’ begin jaren zeventig aanvaard.

Lever stelt dat God de evolutie weliswaar in gang heeft gezet, maar daarna niet meer ingrijpt. De evolutie voltrekt zich helemaal vanzelf, via toevallige genetische veranderingen en natuurlijke selectie. Met dit nieuwe standpunt trekt de hoogleraar de natuurwetenschap en het geloof definitief uit elkaar. Het goddelijke schuilt wat hem betreft vooral in verwondering. Verwondering over de schoonheid van de natuur.

Gevleugeld is zijn lyrische beschrijving van een klein zwart vliegje dat op een zondagmiddag plaatsneemt op zijn opengeslagen boek. Lever ervaart het als een wonder dat zo’n beestje een kloppend hartje heeft, een buizenstelsel voor de ademhaling, en honderden spiertjes voor de voortbeweging; dat het kan lopen, vliegen en rondkijken. Het is voor hem een religieuze ervaring, en daar doet de toenemende kennis uit genetica en evolutiebiologie niets aan af.

Een week voor zijn sterven rolde ‘Een bioloog leest de Bijbel’ van de drukpers. Daarin betoogt Lever dat je de Bijbel niet letterlijk moet lezen. Het is een boek met kritische noten over het Woord van God.

Lees een interview met prof. dr. Jan Lever uit 2009: http://goo.gl/AcnSJG