Ds. J.H. Zelle

Ds. J.H. Zelle

Ds. J.H. Zelle

Advertenties

Ds. J.H. Zelle (1907-1983) was een markante verschijning in de Gereformeerde Kerken. Zijn prediking was vaak gericht tegen de emancipatoire geest van de zestiger en zeventiger jaren van de 20e eeuw. Zijn felle oproepen tot bekering en zijn sterk antithetische denken staan velen nog helder voor ogen. Hij was een vreemde vogel. Zelle fietste in korte broek door heel Friesland, op weg naar een preekbeurt. Dan had hij zijn zwarte preekpak in bruin pakpapier aan het stuur hangen. Met een opvallend stuk touw werd een en ander vastgehouden.

Als iedereen de preek in drie punten en de tussenzang al heeft afgeschaft, gaat Zelle gewoon door op de oude voet. Om de aandacht van zijn gehoor vast te kunnen houden bedenkt hij allerlei blikvangers. Zo komt hij op meerdere plaatsen de consistorie binnen met een grote steen in zijn grote handen. De ouderlingen en diakenen proberen er dan achter te komen wat dominee eigenlijk met deze steen van plan is. ‘Dat ziet u straks wel’, is steevast het antwoord. In een genoeglijke spanning wachten de ambtsdragers dit af. Na de gebruikelijke handdruk positioneert hij voor iedereen duidelijk zichtbaar de steen op de preekstoel. Vlak voor de preek kijkt Zelle een tijdje roerloos naar de steen. ‘Deze steen gaat straks wonderen verrichten. Let dus goed op!’, zegt hij. De hele preek heeft hij er met geen woord over. Na het amen van de preek wordt het even heel stil. Zelle kijkt opnieuw strak naar de steen. Dan draait hij zijn hoofd naar de gemeente en zegt: ‘Is het wonder ook opgevallen, gemeente?’ Niemand zegt iets. ‘Nou, ik heb het wonder wel gezien. Tijdens mijn lange preek is er niemand van u in slaap gevallen. Is dat geen wonder?’

n.a.v. W. van der Veen, Johannes Hendrikus Zelle (1907-1983). Volksverhalen over een legendarische predikant, Arum 2000 http://wp.me/P3DMNu-1Y

Bekijk via deze link een documentaire over ds. Zelle van Omrop Fryslân: http://goo.gl/3VM46n