De synode van Assen 1926

De synode van Assen 1926

De synode van Assen 1926

Advertenties

De gereformeerden waren in 1926 diep verdeeld over de vraag of de slang in het paradijs werkelijk tot Eva had gesproken. Dominee Geelkerken en zijn volgelingen bestreden dat. Zij werden uit de kerk gezet. De Zuiderkerk in Assen was de locatie van de Gereformeerde Synode die dat besluit nam. Het kerkelijk gehakketak trok veel media-aandacht. Zelfs de seculiere pers, van het Algemeen Handelsblad tot De Telegraaf, bemoeide zich ermee.

De tijden zijn veranderd in de Zuiderkerk. “Nu geloven we niet meer dat de slang echt gesproken heeft”, zegt de voorzitter van de wijkkerkenraad in Trouw (25 februari 2011). Een ander probleem speelt nu vooral: tot groot verdriet van de vaste bezoekers van het gebouw heeft de algemene kerkenraad van de stad besloten om de Zuiderkerk (bouwjaar 1924) te sluiten. De oorzaak is teruglopend kerkbezoek.

De affaire met de sprekende slang moet volgens sommigen een reden om de kerk open te houden. “Deze kerk heeft een rijke historie (…) Gaat de kerk dicht, dan hebben we het niet meer over die geschiedenis.”

Afbeelding: spotprent over de Synode van Assen in ‘De Notenkraker’, een links politiek-satirisch weekblad.