Amsterdam staat pal

Amsterdam staat pal

Amsterdam staat pal

Advertenties

Dr. R.B. Evenhuis schreef 5 delen ‘Ook dat was Amsterdam’, over de kerkgeschiedenis van onze hoofdstad. Op 26 mei 1578 vond de Alteratie plaats: de stad ging over tot de Reformatie. Het stadsbeeld veranderde op drastische wijze. De uitvoerige Sinterklaasvieringen verdwenen en het carillon van de Oude Kerk ging elk half uur uitsluitend psalmen spelen. De heiligendagen (evenzovele vrije dagen) werden afgeschaft, en dat was goed voor de economie!

In de tweede helft van de 17e eeuw vergeleek een Duitser Amsterdam met Jeruzalem. Natuurlijk was de toestand heel wat minder rooskleurig (een anoniem boekje uit de 17e eeuw laat weten dat het twee maanden zou kosten om alle ‘hoerhuysen’ in Amsterdam te bezoeken als men volstond met overal slechts één pint wijn te drinken), maar de Amsterdamse kerk was toch wel een bolwerk van rechtzinnigheid. Dat zie je ook in de tijd van de Doleantie (1886): vanuit Amsterdam wilde Abraham Kuyper de Nederlandse kerk herstellen. Ruim 27.000 verlieten hier de Ned. Herv. Kerk, dat is 14,5 procent van de hervormden en 7 procent van de bevolking. In geen enkele grote stad wordt dit niveau gehaald. Ook is het bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

‘Amsterdam staat pal’: ook in de Tweede Wereldoorlog speelden de gereformeerden / antirevolutionairen in Amsterdam een rol van betekenis.