Voetius over de praktijk der godzaligheid

A.J. Kunz, ‘Voetius over de praktijk der godzaligheid’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, januari-februari 2000. Met dank aan www.digibron.nl.

Gisbertus #Voetius, de vader van de Nadere Reformatie, gaf in 1664 het boek ‘De praktijk der godzaligheid’ uit

Het boek is samenvatting vh onderwijs i/d praktische theologie, zoals #Voetius dit van 1634 tot 1664 als hoogleraar in Utrecht had gegeven

De waarheid moet geloofd en gedaan worden. Hierover schrijft #Voetius in ‘De praktijk der godzaligheid’

De rechte leer (orthodoxie) moet gestalte krijgen in het rechte leven (orthopraxie) #Voetius

De kern van de praxis pietatis ligt voor #Voetius in het gebed en in de persoonlijke overdenking van het Woord van God

De praktijk der godzaligheid omvat het hele leven van een christen, dus ook het dagelijkse leven #Voetius

#Voetius schrijft bijvoorbeeld over de geestelijke verlatingen en over een verantwoorde indeling van de dag

Een godzalig leven is er niet vanzelf. Het vraagt oefening en strijd. #Voetius vraagt aandacht voor de oefeningen van het geloof

Voor #Voetius is ascese een zaak die elke gelovige in het verband van de gemeente moet betrachten en niet in het klooster

Orde in oefeningen der godsvrucht schaden chr. vrijheid niet, maar zijn middel tegen achteloosheid en vergeetachtigheid – #Voetius

#Voetius vindt de oefeningen vd godzaligheid terug in de Schrift en in de traditie van de Kerk. Het is: samen met alle heiligen!

Bij #Voetius zijn ‘wetenschappelijk’ en ‘godsvrucht’ geen tegenstellingen, maar gaan ze hand in hand

We kunnen dit boek beschouwen als een grootse poging om de predikanten toe te rusten voor het werk in de gemeente #Voetius

#Voetius wilde niet dat dit boek in handen van gewone gemeenteleden kwam. Maar in 1996 werd het vertaald uit het Latijn en gebeurde het toch

Uw bidden is spreken met God. Wanneer u leest, spreekt God tot u; wanneer u bidt, spreekt u met God – Augustinus

Ons gebed moet niet zo lang zijn dat we onze aandacht er niet meer bij kunnen houden #Voetius

Men kan beter wat vaker een kort, dan één keer een al te uitvoerig gebed doen #Voetius

Ons gebed moet voorafgegaan worden door een kort voorgebed, waarin we de Geest der gebeden aanroepen: “Heere, open mijn lippen!” #Voetius

#Voetius merkt op dat we bij de aanhef van ons gebed het aantal eigenschappen van God niet al te zeer moeten uitbreiden

De hele Schrift lezen vraagt inspanning en oefening. Maar als we bedenken dat God tot ons spreekt, moet dat ons toch waard zijn? #Voetius

Wat we het laatst gelezen hebben in de Bijbel, moeten we tot voorwerp van onze overdenkingen maken (meditatief leven) #Voetius

#Voetius raadt zijn lezers aan om tijdens de prediking aantekeningen te maken, zodat het gehoorde Woord beter beklijft

Predikanten moeten zich zo goed op hun preken voorbereiden, dat ze niet beducht behoeven te zijn voor de pennen van hun toehoorders #Voetius

We moeten bij de ‘geestelijke verlatingen’ denken aan tijden van dorheid en matheid in het geestelijke leven #Voetius

Degenen die in zo’n toestand van geestelijke gevoelloosheid verkeren moeten zich zeker niet onthouden van het Avondmaal #Voetius

In elk gezin moet alles op de huisgodsdienst gericht zijn, want één ding is nodig en wij dienen eerst het Koninkrijk Gods te zoeken #Voetius

Advertenties