W. Aalders over godsverduistering

Dr. W. Aalders, ‘Antwoord op de godsverduistering’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, oktober 1993. Met dank aan www.digibron.nl.

Het woord ‘godsverduistering’ is omschrijving van subjectieve ervaring v veel mensen na de verschrikkingen vd 2 wereldoorlogen – W. #Aalders

Existentialisten: schrijvers bij wie de existentie, het concrete menselijk bestaan in de geschiedenis, t uitgangspunt vh denken is #Aalders

Wij als gelovigen en als tijdgenoten moeten die ervaring ernstig nemen. Het raakt ook ons eigen bestaan – W. #Aalders

De grenzen van de gemeente zijn heel klein geworden en ook vertoont de ommuring van haar bestaan veel bressen – W. #Aalders

De geluiden van buiten dringen steeds duidelijker door, vaak benauwend en angstwekkend. Daarom kan het nut hebben… (1/2) #Aalders

…het oor te luisteren te leggen bij wat zich buiten de kerkmuren afspeelt, om daar tegenover het Evangelie te stellen (2/2) #Aalders

Het Evangelie is niet slechts als troost voor zondaars, maar ook als antwoord op de ervaring van de godsverduistering – W. #Aalders

Ik zie de existentialisten als reizigers, die op hun levensweg door rovers overvallen zijn en gewond achtergelaten – W. #Aalders

Onder existentialisten versta ik mensen, die niet horen tot categorie van godloochenaars, spotters, onverschilligen. Integendeel! #Aalders

Zij zijn geestelijk verwant aan de dichter Heman van Psalm 88, of van Psalm 42: Waar is God? – W. #Aalders

Bittere ervaringen hebben het traditionele godsbeeld verduisterd. Geestelijk zijn zij beland in een benauwende leegte – W. #Aalders

Existentialisme hangt samen met tijd die wij beleven. Het heeft hun geloof schipbreuk doen lijden en hen tot ex-gelovigen gemaakt #Aalders

Hebben wij zelf persoonlijk de gebeurtenissen vd 20e eeuw alleen maar passief ondergaan, of hebben wij die doorleefd en doorleden? #Aalders

De Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen heeft ons in een totaal andere wereld geplaatst – Hendrik Kraemer in 1945 #Aalders

Waarom is er de wereld, waarom is er geschiedenis, waarom is de mens er, waarom besta ik? Dat zijn geen theoretische vragen #Aalders

Het geloof, waarvan wij in de Schrift lezen dat het de wereld overwint (1 Joh. 5:5), geeft antwoord op de bestaansvraag #Aalders

Ach, dat zij het loflied weer hoorden, dat in het dogma sluimert! – W. #Aalders

Advertenties