Wet en Evangelie

M. Goudriaan, ‘Wet en Evangelie’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, februari-maart 2006. Met dank aan www.digibron.nl.

Luther heeft, misschien wel meer dan wie ook maar, het belang onderstreept van een nauwkeurig onderscheiden tussen wet en #evangelie

Luther was van mening dat veel ontsporingen in theologie en prediking te wijten zijn aan een (heilloze) vermenging vd wet en het #evangelie

Daar is geen mens op de aarde, die de Wet en het #Evangelie goed verstaat. Alleen de Heilige Geest kan dat schenken – Luther

Vele eeuwen lang werd verhouding wet en #evangelie gelijkgesteld aan die tussen Oude en Nieuwe Testament. Luther ontdekte dat het anders was

Men beweert wel dat Calvijn verhouding wet en #evangelie anders beziet dan Luther, minder beschuldigend, meer leefregel voor dankbaarheid

Hoe zit het met volgorde ellende – verlossing – dankbaarheid in catechismus? Is het willekeurig dat ellendekennis voorop gaat? #evangelie

Is er niet het gevaar van een systeemprediking wanneer bewust aan de volgorde wet – #evangelie wordt vastgehouden?

Moet zondekennis altijd voorop gaan in het geestelijk leven? En hoe weet ik of mijn zondekennis diep genoeg is? #evangelie

Luthers omgaan met wet en #evangelie (als scherpe tegenstelling, in confrontatie met Rome) was vrij uniek in zijn tijd

We vinden bij Luther de gedachte, dat de gelovige spontaan en als het ware ongedwongen naar de wil van God gaat leven #evangelie

Luther kent het gebruik vd wet als leefregel der dankbaarheid niet zozeer. De wet moet ons vooral brengen tot kennis van de zonde #evangelie

Later zegt Luther (tegen de antinomianen) dat wie de wet opgeeft in feite ook het #evangelie opgeeft. Hij vreest voor goedkope genade

We kunnen in het algemeen zeggen dat Reformatie weer oog heeft gekregen voor het onderscheid tussen wet en #evangelie

Bij Calvijn is meer een eenheid van wet en #evangelie, maar dat komt ook doordat hij te maken had met een ander front dan Luther

Calvijn had veel te maken met antinomianen / libertijnen. Daarom zag hij zich gedwongen de wet als leefregel te blijven zien #evangelie

Het is niet juist te stellen dat Calvijn niet zoveel wil weten van de wet als middel tot ontdekking en overtuiging van zonde #evangelie

Calvijn: voortgang vd heilsgeschiedenis, één verbond van God, waarin wet en #evangelie beide een plaats hebben, op elkaar betrokken

Bij Luther krijgt de wet als aanklager het zwaarste accent, bij Calvijn valt accent meer bij de wet als norm vr het nieuwe leven #evangelie

In alle voorzichtigheid mogen we stellen dat Calvijn wat breder en veelzijdiger is dan Luther #evangelie

De wet is de altijddurende uitdrukking van Gods wil. De wet wordt in zekere zin door het #evangelie hersteld

Wat in gereformeerde theologie en prediking wel hier en daar voorkomt, maar niet bij Luther en Calvijn, is een schematisering #evangelie

Het #evangelie wordt van zijn rijkdom en onvoorwaardelijk karaker beroofd als de dingen een systeem, schema worden

Waar wet als aanklager ontbreekt, blijft #Evangelie boven het bestaan zweven als vanzelfsprekendheid die men “wel gelooft” – Berkhof in 1952

We zijn bang geworden voor wettisch of moralistisch aangezien te worden – H. Berkhof (1952) #evangelie

Berkhof vreest met Bonhoeffer een ‘billige Gnade’ (goedkope genade), een genade zonder wet, die boven ons bestaan blijft zweven #evangelie

Het grote gevaar van een prediking van deze genade is dat er niets gebéurt – H. Berkhof (1952)

Wij kweken een geslacht op dat van eigen christen-zijn geen last meer behoeft te hebben, omdat het ons leven nergens komt storen – Berkhof

De genade kan wel eens erg vanzelfsprekend worden. Dan hoor je preken over genade zonder gericht, vreugde zonder vrees #evangelie

Het onderscheiden tussen wet en #evangelie heeft bij Luther alles te maken met het hart van het evangelie, de rechtvaardiging van de zondaar

Het gaat Luther om de prediking van ‘de wonderlijke ruil’ (Christus mijn zonde en ik Zijn gerechtigheid) #evangelie

Voor Luther waren oordelende wet en belovende #evangelie levende werkelijkheid. Is dat het niet wat we vandaag in de prediking nodig hebben?

Luther was heel bang voor een vermenging van wet en #evangelie, waarbij aan beide de kracht en scherpte ontnomen wordt

Telkens opnieuw komt de wet op me aan met zijn eis: Gij zult, en telkens opnieuw doet de Geest me horen uit de mond van Christus: Ik zal

Verrassend dat Luther en Calvijn ellende-verlossing als volgorde zien zónder dat dit leidt tot systeem waarbij #evangelie beperkt wordt

Moeten ook wij vandaag de dingen maar eenvoudig naast elkaar laten staan, waarbij de Geest wel weet wat Hij ermee doet? #evangelie

Als de wet van het #evangelie wordt losgemaakt, houden we een beul over die slaat, net zolang tot we erbij neervallen (1/2)

Als het #evangelie van de wet wordt losgemaakt, houden we een schijnvertoning over – G. Boer (2/2)

Advertenties