Zendingstheologie van John Stott

Wilbert van Saane schreef in 2001 het artikel ‘Grondlijnen van de zendingstheologie van John Stott’. U kunt deze teruglezen op de website van de George Whitefield Stichting.

Als wij opdracht v Christus om Evangelie te verkondigen serieus willen nemen, moet zending teruggebracht worden nr hart vd gemeente #Stott

John #Stott probeerde in zijn toespraken te laten zien dat om Christus eigenlijk niemand heen kan

John #Stott heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopstanding van de evangelicale theologie

De nadruk lag op de overtuiging dat geloof en intellectuele integriteit heel goed samengaan #Stott

De Kerk is community of salvation (redding), community of celebration (o.a. sacramenten) en community of suffering (lijden) – John #Stott

De Kerk in de ‘new humanity’, die alle grenzen tussen mensen overstijgt, en daarmee open staat voor alle mensen – John #Stott

#Stott benadrukt t aspect v zending op basis vd bijbelse notie van Gods jaloezie. Zending streeft er nr dat alle mensen God eer toekennen

Door de hele Bijbel heen onthult God zich als ‘a missionary God’, wiens zorg en heerschappij zich uitstrekken tot alle mensen – John #Stott

Gods ‘missionaire karakter’ schudt de Kerk wakker en drijft haar uit het isolement van haar roeping de wereld in – John #Stott

Als God Zichzelf niet spaart, maar Zichzelf geeft, hoe kan de Kerk dan anders doen? – John #Stott

De Kerk mag zich niet koesteren in die comfortabele plaats. Zij heeft een prominente plaats in Gods plan met de wereld – John #Stott

De Kerk moet deelnemen aan de uitgaande beweging van God de wereld in, zij staat in het centrum van Gods kosmische bedoeling – John #Stott

Een Kerk die het kruis predikt, moet zelf gemarkeerd zijn door het kruis – John #Stott

Zoals de Zoon niet geaarzeld heeft diep in menselijke natuur door te dringen, moet de Kerk ook geen aarzeling kennen in haar zending (1/2)

Zij moet diep doordringen in niet-christelijke wereld, identificeert zich met wereld. Dat houdt geen verlies v identiteit in – #Stott (2/2)

Christenen mogen nooit op angstige konijntjes gaan lijken, die zich hun leven lang van veilig holletje naar veilig holletje haasten – #Stott

Zoals de incarnatie een prijs was die Christus betaalde, zo zal de Kerk zichzelf moeten geven in haar zending – John #Stott

Bereidheid om te lijden, en zelfs om te sterven, is één van de grootste geheimen van effectieve zending – John #Stott

De Kerk is draagster van de openbaring. Ze is voorbode van Gods Koninkrijk en heeft andere waarden dan de wereld – John #Stott

Als Gods nieuwe gemeenschap, de ‘kingdom community’, is zij geroepen om een nieuwe levensstijl aan te nemen, integriteit – John #Stott

De leken moeten taken niet gemakzuchtig aan de clerus overlaten. Op vrijwel ieder gebied kunnen ze elkaar aanvullen in dienstbetoon #Stott

Niet alleen de boodschap vh Evangelie, maar de Kerk zelf moet gecontextualiseerd worden. Dat vraagt nederigheid en zelfverloochening #Stott

God stelt niet alleen belang in het ‘heilige’, maar ook in het ‘seculiere’; niet alleen in t verbondsvolk, maar in alle mensen #Stott

Kerygma en diaconia zijn als de twee bladen van een schaar of de twee vleugels van een vogel – John #Stott

Advertenties